Χοροί για την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού
(Ε' και ΣΤ' Δημοτικού)

Οι χοροί που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ζωναράδικος
  2. Τσάμικος
  3. Καλαματιανός
  4. Τικ (μονό)
  5. Έντεκα
  6. Πεντοζάλι