Χοροί για την Γ' και Δ' Δημοτικού
(Γ' και Δ' Δημοτικού)

Οι χοροί που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθοι:

  1. Καραγκούνα
  2. Συρτός Νησιώτικος
  3. Παλαμάκια
  4. Ποδαράκι
  5. Τσακώνικος