Χοροί για την Α' και Β' Δημοτικού
(Α' και Β' Δημοτικού)

Οι χοροί που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθοι:

  1. Γρήγορο Χασάπικο
  2. Συρτός στα Τρία
  3. Αη Γιώργης