Χοροί απο τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους
(Αιγαίο Πέλαγος)

Οι χοροί που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ικαριώτικος
  2. Πηδηχτός Ρόδου
  3. Σπερβέρι
  4. Γιαρ Γιαρ
  5. Τσιμαντριανά κορίτσια
  6. Ίσσος