Χοροί απο την Θεσσαλία
(Θεσσαλιας)

Οι χοροί που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθοι:

  1. Μπεράτι
  2. Σβαρνίαρα-Καραγκούνα