Χοροί απο την Θράκη
(Θράκη)

Οι χοροί που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ξέσυρτος
  2. Μπαϊντούσκα
  3. Μπογδάνος
  4. Ντάχτιρι
  5. Κυνηγητός
  6. Πασχαλιάτικος Ταπείνος
  7. Καστρίνος
  8. Στις τρεις