Χοροί απο την Μακεδονία
( Μακεδονία)

Οι χοροί που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθοι:

 1. Χρωματιστά Τσουράπια
 2. Ράικος
 3. Τρεχάτος
 4. Συρτός Πυλαίας
 5. Μπαϊντούσκινο
 6. Κορή Ελένη
 7. Της Δημητρούλας
 8. Ολυμπία
 9. Καγκελευτός
 10. Τ' Αη Λια
 11. Λυτός