Χοροί για την Γ' Γυμνασίου
(Γ' Γυμνασίου)

Οι χοροί που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθοι:

  1. Πεντοζάλι
  2. Τικ (μονό)