Χοροί για την Β' Γυμνασίου
(Β' Γυμνασίου)

Οι χοροί που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθοι:

  1. Συρτός στα Τρία
  2. Τσάμικος
  3. Ζωναράδικος
  4. Αη Βασιλιάτικος